Tillbaka

MH resultat

Den 10 April 2010 gjorde Yla sitt MH test på Stehags Schäferhundsklubb. Det var strålande solsken och vädret var verkligen perfekt för ett MH. Då Yänta skulle göra sitt samtidigt så åkte jag och Frida upp dit tillsammans, och sen är det alltid skönt att ha någon som säger åt en att ta det lugnt och slappna av! ;-)
Yla skötte sig jätte bra och var verkligen super duktig! Hon reagerade inte riktigt som jag trodde att hon skulle göra men man kan aldirg veta hur det kommer reagera i dessa situationerna! Yla's resultat visas i fet text.

 
Moment 1 2 3 4 5
1a. Kontakt  - Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/ eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande ex hoppar, gnäller. skäller. 
1b. Kontakt - Samarbete Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas ej i detta momentet. Följer med motvilligt Följer med men är ej engagerad i testledaren. Följer med villigt, Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren. ex hoppar, skäller.
1c. Kontakt -  Hantering Avvisar med morrning och/ eller bitförsök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering Accepterar, svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a. Lek -         Leklust Leker inte Leker inte men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
2b. Lek -     Gripande   Griper inte  Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt, eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
2c. Lek -      Gripande och dragkamp Griper inte  Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper och tar om. alt. tuggar Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar även under den passiva delen tills testledaren släpper.
3a. Förföljande  Startar inte Startar men avbryter Startar eller springer långsamt, kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Gripande Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.  Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tids fördröjning Griper direkt släpper Griper direkt, behåller föremålet minst 3sek.
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam o lugn, står sitter eller ligger Är uppmärksam o huvudsak lugn, enstaka aktivitets höjningar Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktivitet und momentet, Alt. oro under hela momentet
5a. Avstånds lek - Intresse Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad, vill iväg, enstaka start försök Mycket intresserad, vill iväg, upprepade startförsök
5.b Avstånds lek - Hot/Agg Visar inga hot beteenden Visar enstaka (1-2) hot beteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hot beteenden under momentets första och andra del Visar flera hot beteenden under momentets första del Visar flera hot beteenden under momentets första och andra del
5c. Avstånds lek - Nyfikenhet Går ej fram till figuranten Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tids fördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. Avstånds lek - Leklust Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt. drar inte emot Griper, drar emot, men kan släppa o ta om Griper direkt, drar emot, släpper inte
5e. Avstånds lek - Samarbete Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denna är aktiv Är aktiv med figuranten, visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till lek
6a. Överraskning - Rädsla Stannar inte eller kort stop Hukar sig o stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b. Överraskning - Hot/agg. Visar inga hot beteenden Visar enstaka hot beteenden Visar flera hot beteenden under längre tid Visar flera hot beteenden och någon attack Visar hot beteenden och attacker som kan avslutas med et bett
6c. Överraskning - Nyfikenhet Går fram efter der att overallen lagts ner. Alt. går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar med overallen samt lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d. Överraskning - Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undan manöver Liten både eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a Båge eller tempoväxling vis minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
6e. Överraskning - Kvarstående intresse Visar inget intresse Stannar upp luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfälle Biter i eller leker med overallen, intresset minskar efter hand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager
7a. Ljud känslighet - Rädsla Stannar inte eller kort stop Hukar sig o stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b. Ljudkänslighet - Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c. Ljudkänslighet - Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undan manöver Liten både eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
7d. Ljudkänslighet -  Kvarstående intresse Visar inget intresse Stannar upp luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle Stannar upp luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfälle Biter i eller leker med skramlet, intresset minskar efter hand Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager
8a. Spöken -       Hot/ agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden  Visar flera hot beteenden under längre tid Bisar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
8b. Spöken -  Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte Tittar mot spökena då o då Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c. Spöken -    Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flykt start och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flykt start och kontroll Backar längre än kopplets längd eller  lämnar platsen alt. flyr
8d. Spöken - Nyfikenhet Går fram till fig när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt går ej fram i tid Går fram till fig när föraren talar med fig o lockar på hunden Går fram till fig när föraren står bredvid Går fram till fig när föraren gått halva avståndet Går fram till fig utan hjälp
8e. Spöken - Kontakt tagande med fig i spökdräkt Avvisar eller undviker kontakt försök. Alt. går inte fram i tid Accepterar kontakten från fig utan att besvara den Besvarar kontakten från fig Tar själv kontakt med fig  Intensivt kontaktbeteende  mot fig. kan ex hoppa gnälla
9a Lek 2 -      Leklust Leker inte Leker inte men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt leker aktivt Startar mycket snabbt. leker mycket aktivt
9b. Lek 2 -       Gripande Griper inte Griper inte nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
10. Skott Visar ingen berördhet, snabb kontroll o sen helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Rikter intresse mot Skytten, publiken, men återgår till lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet, låster sig mot publiken skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet Berörd rädd. Alt vill lämna platsen fly. Alt Föraren avstår skott

Tillbaka